2015-03-24

Rejestry, ewidencje, archiwa

Dział Świadczeń Pomocy Społecznej

Lp.

Nazwa rejestru


Zakres spraw objętych rejestrem


Forma rejestru
(papierowa, elektroniczna)

1 Rejestr wniosków o przyznanie pomocy ze świadczeń pomocy społecznej

-

papierowa


Dział Świadczeń Rodzinnych

Lp.

Nazwa rejestru


Zakres spraw objętych rejestrem


Forma rejestru
(papierowa, elektroniczna)

1 Rejestr wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych

-

papierowa

2

Rejest wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

-

papierowa

 


 


 


 Dział Świadczeń Dodatków mieszkaniowych

Lp.

Nazwa rejestru


Zakres spraw objętych rejestrem


Forma rejestru
(papierowa, elektroniczna)

1 Rejestr wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego

-

papierowa


Samodzielne Stanowisko - Informatyk

Lp.

Nazwa rejestru


Zakres spraw objętych rejestrem


Forma rejestru
(papierowa, elektroniczna)

1 Rejestr archiwizacji tygodniowych

rejestracja przeprowadzonych
archiwacji danych w cyklu
tygodniowym

papierowa
2 Rejestr archiwizacji miesięcznych rejestracja przeprowadzonych
archiwacji danych w cyklu
miesięcznym
papierowa