Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Opieka wytchnieniowa - usługi opiekuńcze  
Przedmiot zamówienia
Opieka wytchnieniowa - usługi opiekuńcze  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
usługi społeczne  
Ogłaszający
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu  
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE  
Powiat
Grudziądz  
Ulica
ul. Ludwika Waryńskiego  
Numer budynku
34a  
Data publikacji od
2019-09-18  
Data publikacji do
2029-09-18  
Termin składania ofert
2019-09-26 10:00  
Numer zgłoszenia
OR.251.6.2019  

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2019, tj. udzielenie 240 godzin wsparcia w formie opieki wytchnieniowej na 1 osobę niepełnosprawną w miejscu jej zamieszkania na terenie gminy-miasto Grudziądz przez 5 dni w tygodniu, tj. w dni robocze w godzinach od 8:00 do 20:00 od dnia udzielenia wsparcia na podstawie wystawionej przez MOPR w Grudziądzu decyzji administracyjnej do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 468,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załączniki nr 1-4...oszenia.docx 35,2 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do...łoszenia.pdf 299,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 do...łoszenia.pdf 391,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o udziel...mówienia.pdf 693,28 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się