Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenia NR 4/17 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
Zarządzenia NR 4/17 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Grudziądzu z dnia 29 marca 2017 r.
31.03.2017 więcej
Zarządzenie NR 11/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
Zarządzenie NR 11/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Grudziądzu z dnia 3 września 2009 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej.
23.03.2015 więcej
Zarządzenie NR 4/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
Zarządzenie NR 4/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Grudziądzu z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie
przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska
urzędnicze
23.03.2015 więcej
Zarządzenie NR 3/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
Zarządzenie NR 3/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w G r u d z i ą d z u z dnia 02 kwietnia 2009 r. w
sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby
przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę
służbę w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Grudziądzu
23.03.2015 więcej