Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Przygotowanie kolacji wigilijnej
Przygotowanie kolacji wigilijnej dla osób bezdomnych i
żyjących w niedostatku z terenu Grudziądza”
05.11.2020 więcej
Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Grudziądza
Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Grudziądza
02.12.2019 więcej
Prowadzenie hostelu dla osób będących w kryzysie
Prowadzenie hostelu dla osób będących w kryzysie
02.12.2019 więcej
Dytsrybucja żywności FEAD
Dystrybucja żywności dla osób żyjących w niedostatku w
ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
02.12.2019 więcej
Przygotowanie kolacji wigilijnej dla ok. 450 - 500 osób bezdomnych i żyjących w niedostatku
Przygotowanie kolacji wigilijnej dla ok. 450-500 osób bezdomnych
i żyjących w niedostatku
28.10.2019 więcej
Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych
Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji
Świąt Bożego Narodzenia dla rodzin korzystających z pomocy
społecznej
28.10.2019 więcej
Organizacja ośmiodniowego wypoczynku letniego
Organizacja ośmiodniowego wypoczynku letniego obejmującego
całodzienne wyżywienie, nocleg oraz całodobową opiekę dla
dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej
31.05.2019 więcej
Dystrybucja żywności dla osób żyjących w niedostatku w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
Dystrybucja żywności dla osób żyjących w niedostatku w
ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
(FEAD)
30.11.2018 więcej
Udzielenie schronienia osobom bezdomnym, w tym również wymagającym usług opiekuńczych oraz zapewnienie podstawowej pomocy medycznej i prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych i znajdujących się w niedostatku
Udzielenie schronienia osobom bezdomnym, w tym również
wymagającym usług opiekuńczych oraz zapewnienie podstawowej
pomocy medycznej i prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych i
znajdujących się w niedostatku
30.11.2018 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się