Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Dystrybucja żywności dla osób żyjących w niedostatku w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Dystrybucja żywności dla osób żyjących w niedostatku w
ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
(FEAD).
17.11.2017 więcej
Prowadzenie na terminie gminy - miasto Grudziądz Środowiskowego Domu Samopomocy
Prowadzenie na terminie gminy - miasto Grudziądz Środowiskowego
Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi w
latach 2018-2020
17.11.2017 więcej
Paczki z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla rodzin
Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji
Świąt Bożego Narodzenia dla rodzin korzystających z pomocy
społecznej
31.10.2017 więcej
Paczki z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci
Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji
Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci z rodzin korzystających z
pomocy społecznej
31.10.2017 więcej
Przygotowanie kolacji wigilijnej
Przygotowanie kolacji wigilijnej dla ok. 450 – 500 osób
bezdomnych i żyjących w niedostatku z terenu Grudziądza
31.10.2017 więcej
Organizacja ośmiodniowego wypoczynku letniego obejmującego całodzienne wyżywienie, nocleg oraz całodobową opiekę dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej
Organizacja ośmiodniowego wypoczynku letniego obejmującego
całodzienne wyżywienie, nocleg oraz całodobową opiekę dla
dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej
07.04.2017 więcej
Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Wielkanocnych dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej
Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji
Świąt Wielkanocnych dla dzieci z rodzin korzystających z
pomocy społecznej
17.02.2017 więcej
Dystrybucja żywności dla osób żyjących w niedostatku
Dystrybucja żywności dla osób żyjących w niedostatku w
ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
(FEAD)
09.12.2016 więcej
Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla rodzin
Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji
Świąt Bożego Narodzenia dla rodzin korzystających z pomocy
społecznej
24.10.2016 więcej
Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci
Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji
Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci z rodzin korzystających z
pomocy społecznej
24.10.2016 więcej
123