2015-03-23

Kierownictwo

Zieliński   Włodzimierz
Dyrektorulica: Waryńskiego 34A

pokój: 101

telefon: 56 69 68 701

e-mail:

 

 

Zarębska   Jolanta
Zastępca Dyrektora I do spraw pomocy społecznejulica: Waryńskiego 34A

pokój: 101

telefon: 56 69 68 704

e-mail:

 

 

Łagoda   Monika
Zastępca Dyrektora II do spraw świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych i mieszkaniowychulica: Waryńskiego 34A

pokój: 101

telefon: 56 69 68 705

e-mail:

 

 

 

Kraśniewska   Agnieszka
Główny księgowy


ulica: Waryńskiego 34A

pokój: 113

telefon: 56 69 68 741

e-mail: