2015-04-14

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania dokumentów i formularzy elektronicznych do Ośrodka.

Załatwianie spraw drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP następuje poprzez:
- formularz ogólny złożenia pisma do Ośrodka - Skargi, wnioski, zapytania do Urzędu
- elektroniczne formularze usług - dostępne niebawem
Link do ESP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

 

Adres: /8n2qac68pk/skrytkaAby złożyć wniosek za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePAUAP) konieczne jest:

- założenie/posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP

- posiadanie profilu zaufanego ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego* w celu elektronicznego podpisywania przesyłanych dokumentówInformacja o profilu zaufanym dostępna pod adresem: http://www.cpi.gov.pl/profil_zaufany,164.html


Profil zaufany - lista punktów potwierdzajacych na terenie Gminy Miasta Grudziądz:

- ZUS Inspektorat w Grudziądzu, ul. Wybickiego 39
- Urząd Skarbowy w Grudziądzu, ul. Droga Łąkowa 23  

* Uprzejmie informujemy, że w przypadku korzystania z certyfikatów kwalifikowanych wszelkie informacje potrzebne do użytkowania certyfikatów (instrukcje obsługi, instalacji oraz oprogramowania umożliwiającego podpisywanie i weryfikację certyfikatów) są dostępne stronie wystawcy swojego certyfikatu.


Wystawcy certyfikatów:
- Unizeto CERTUM Certification Authority
- Sigillum - Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej
- Krajowa Izba Rozliczeniowa - Ośrodek Zarządzania Kluczami
MobiCert
- Enigma S.O.I.
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Ośrodka:
- przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie elektronicznego formularza
- przekazanie podpisanego dokumentu on-line na stronie ePUAP
 Dopuszczone formaty danych, w jakich powinny być zapisane dokumenty/załączniki dodawane do wniosków/pism dostarczanych w formie elektronicznej do Ośrodka:
- .doc
- .docx
- .gif
- .jpg (.jpeg)
- .ods
- .odt
- .pdf
- .png
- .rtf
- .svg
- .tif (.tiff)
- .txt
- .xls
- .xlsx
- .xmlMaksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami:
- 5 MBRodzaje informatycznych nośników danych, na którym może zostać doręczony dokument elektroniczny:
- płyta CD/DVD*

* Dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone
Rodzaje informatycznych nośników danych, na którym może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru:
- płyta CD/DVD*

* Dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone

Załączniki

  Instrukcja zakładn...onta na EPUAP 5,15 MB (pdf) szczegóły pobierz