2015-03-24

Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP

Udzielanie informacji publicznej na wniosek

 

Podstawa prawna:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 wrzesnia 2001 roku (Dz. U. z 2001 roku Nr 112 poz. 1198)

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu  I piętro pokój 101

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

 

Opłaty:

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli MOPR będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku.Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku Dz. U. z 2001 roku Nr 112 poz. 1198)

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Dział Organizacyjny

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostepnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje sie w terminie 14 dni.

Załączniki

  Druk wniosku 514 B (pdf) szczegóły pobierz
  Podstawa prawna 513 B (pdf) szczegóły pobierz