Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Organizacja ośmiodniowego wypoczynku letniego obejmującego całodzienne wyżywienie, nocleg oraz całodobową opiekę dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej
Organizacja ośmiodniowego wypoczynku letniego obejmującego
całodzienne wyżywienie, nocleg oraz całodobową opiekę dla
dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej
07.04.2017 więcej
Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Wielkanocnych dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej
Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji
Świąt Wielkanocnych dla dzieci z rodzin korzystających z
pomocy społecznej
17.02.2017 więcej
Dystrybucja żywności dla osób żyjących w niedostatku
Dystrybucja żywności dla osób żyjących w niedostatku w
ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
(FEAD)
09.12.2016 więcej
Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla rodzin
Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji
Świąt Bożego Narodzenia dla rodzin korzystających z pomocy
społecznej
24.10.2016 więcej
Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci
Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji
Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci z rodzin korzystających z
pomocy społecznej
24.10.2016 więcej
Przygotowanie kolacji wigilijnej
Przygotowanie kolacji wigilijnej dla ok. 450-500 osób bezdomnych
i żyjących w niedostatku z terenu Grudziądza
24.10.2016 więcej
Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin
Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin w ramach projektu "Rodzina
w Centrum"
30.09.2016 więcej
05.05.2016 więcej
Dystrybucja żywności
Dystrybucja żywności dla osób żyjących w niedostatku w
ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej potrzebującym
(FEAD)
26.02.2016 więcej
Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Wielkanocnych dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej
Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji
Świąt Wielkanocnych dla dzieci z rodzin korzystających z
pomocy społecznej
01.02.2016 więcej
123